Velkommen til Dansk Adelsforening


 

I Norge bor der i dag ca. 900 personer, som tilhører en gammel adelsslægt.

Man kan blive medlem af Dansk Adelsforening, hvis man tilhører en dansk eller en norsk adelig slægt.

Selvom adelen i Norge blev afskaffet i 1821, så eksisterer familierne stadigvæk i Norge. Dansk Adelsforening vedligeholder deres stamtavler ved hjælp fra opdateringer fra medlemmer i de forskellige adelsfamilier. Derved sikres, at Dansk Adelsforening har flest mulige oplysninger om giftermål, fødsler, skilsmisser og dødsfald i hver adelig familie.

Dansk Adelsforening udgiver den ”Den røde bog” – adelsårbogen med registrering af alle nulevende adelige. Bogen udkommer p.t. hvert tredje år og den redigeres af anerkendte historikere og redaktører på Syddansk Universitet. Hver udgave af adelsårbogen indeholder de opdaterede stamtavler, og man kan således læse om alle nulevende adelige. ”Den røde bog” bruges også flittigt af slægtsforskere og andre med interesse for historie.

Adelsårbogen, (som i løssalg koster DKK 1000,-) sendes gratis ud til medlemmer af Dansk Adelsforening både i Danmark, Norge og resten af udlandet.

Tre gange årligt udkommer medlemsbladet ”Meddelelser”, hvori der er relevante artikler for adelen. Blandt andre skriver medlemmer af de norske adelsfamilier samt norske historikere i Meddelelser om adelen i Norge, og vi håber derved, at flere adelige i Norge vil interessere sig for deres egen familie, og hvorfor familien engang har været en vigtig brik i det dansk-norske samfund.

Meddelelser sendes gratis ud til alle medlemmer af Dansk Adelsforening.

Dansk Adelsforening har en ungdomsafdeling, hvor mange kontakter skabes. Ikke kun i Danmark og Norge, men i hele Europa. Mange af de unge har særlig glæde af netværket, når de skal studere i udlandet. For de får lynhurtigt en fantastisk kontakt til andre unge i det land, de bestemmer sig for at studere i.

Dansk Adelsforening har en ejendom i København med studielejligheder. Man kan som medlem af Dansk Adelsforening blive skrevet op til en lejlighed, når man er fyldt 14 år. Lejlighederne tilbydes de studerende i den rækkefølge, de studerende er skrevet op. Desværre får ikke alle en lejlighed, da der er mange om buddet.

Adelige frøkener har ydermere mulighed for at blive indskrevet i Vallø-stift, som netop har investeret i en ejendom i København til fordel for de unge indskrevne, som skal studere i København.

Læs mere herom på www.valloe-stift.dk

Dansk Adelsforenings generalforsamling afholdes en gang om året. Her deltager også adelige fra Norge og vi byder dem hjertelig velkommen. Næste generalforsamling er i foråret 2016 på Rosenholm Slot i Jylland.

Som medlem af Dansk Adelsforening får man Årbogen og Meddelelser tilsendt gratis. Ydermere kan medlemmer af Dansk Adelsforening altid henvende sig til bestyrelsen med spørgsmål om adelen i Norge og Danmark samt selvfølgelig om egne familier, og vi skal forsøge at hjælpe bedst muligt.

Et medlemskab koster DKK 480,- om året.

Norske historier fra medlemsbladet Meddelelser


 

Meddelelser, juni 2015: Vestjyden og verdensmanden

Meddelelser, marts 2015: Herman Wedel Jarlsberg

Meddelelser, februar 2013: Blev Norges Adel afskaffet i 1821?

Meddelelser, februar 2013: “Lige saa meget dansch som norsch”

Meddelelser, februar 2011: Hvor ble det av Huitfeldtene?

 

Norsk adels slægtsnavne


 

Anker, Aubert, Benzon, Falsen, Galtung, Holstein von, Huitfeldt, Iuel, Knagenhielm, Leunbach, Koefoed, Linde de, Lowzow, Løvenskiold, Morgenstierne (Munthe av Morgenstierne von), Munthe-Kaas, Neergaard de, Rosenvinge, Ross, Scheel, Sundt, Treschow, Wedel Jarlsberg, Werenskiold, Vibe (Wibe) de, Wleugel.

VG: Den norske adel er tilbage


 

Læs den spændende avisartikel fra norske VG+