Medlemskab af Dansk Adelsforening

Dansk Adelsforening er åben for enhver person tilhørende den danske adel.

Det årlige kontingent er 450 kr. for personer på 30 år og derover, og 250 kr. for personer på 29 år og derunder.

Hvert tredje år modtager medlemmer et eksemplar af Danmarks Adels Aarbog, første gang dog efter tre års medlemskab eller efter betalt kontingent for tre år. Tre gange om året modtager medlemmer foreningens blad ‘Meddelelser’.

Personer på 29 år eller derunder kan tegne et medlemskab for 150 kr. årligt, men modtager så ingen årbog.

Navn

Evt. adelstitel

Evt. andre titler og stillingsbetegnelser

Fødselsdag

Adresse

Postnummer og by (evt. også land)

E-mail

Vælg medlemsskab
 Jeg er over 30 år. Årskontingent 480 kr. Jeg er under 30 år. Årskontingent 250 kr. Jeg er under 30 år, ønsker ikke adelsårbogen. Årskontingent 150 kr.

Evt. kommentar