Digte nævnt i Meddelelser

I Meddelelser Februar 2016 lovede vi i artiklen om “To Søstre og ‘deres’ digter”, at I kunne se begge digte i deres fulde ordlyd. Klik her og læs...

Frederik Paludan Müller digte

BELLA DONNA Klart straalte Lysets blanke Glands Fra tændte Lampers Rad; Som Blomster i en spraglet Krands I Kredsen Damer sad. Dog fængsled intet Syn mit Blik Paa Skjønheds Rosenvei, Og Øiet rundt i Længsel gik, Men fandt sin Gjenstand ei. Da aabned Døren sig, og...