Danmarks Adels Aarbog

Dansk Adelsforenings væsentligste aktivitet er at udgive Danmarks Adels Aarbog, der er udkommet siden 1884. Årbogen er et register over alle nulevende slægter tilhørende Danmarks adel samt alle kendte medlemmer af disse slægter. Den indeholder tillige i hver udgivelse fuldstændige stamtavler over et mindre antal adelige slægter. Stamtavlerne går oftest mange hundrede år tilbage, og udgør et uvurderlige bidrag til kendskabet til Danmarks historie og kultur.

Danmarks Adels Aarbog udgives hvert tredje år af Syddansk Universitetsforlag. Årbogen, som nyder høj anerkendelse, redigeres af historikere fra danske universiteter. Den bruges i vidt omfang af slægtsforskere, historikere og heraldikere, både her i landet og internationalt.
I de senere år er Danmarks Adels Aarbog blevet forbedret på mange måder; blandt andet er der udarbejdet nye ingresser, dvs. indledende præsentationer, til hver slægts præsensliste. Præsenslisterne, altså fortegnelserne over de nulevende slægters medlemmer, er også blevet udbygget. Danmarks Adels Aarbog 2012-2014 udkommer i sommeren 2015.

Årbogen kan frit købes i løssalg i bogladerne eller ved abonnement, som opnås ved henvendelse til forlaget:

Syddansk Universitetsforlag
Campusvej 55
5230 Odense

Tlf. 66 15 79 99

universitypress.dk

Eksempel fra Årbogen.