Frederik Paludan Müller digte

BELLA DONNA Klart straalte Lysets blanke Glands Fra tændte Lampers Rad; Som Blomster i en spraglet Krands I Kredsen Damer sad. Dog fængsled intet Syn mit Blik Paa Skjønheds Rosenvei, Og Øiet rundt i Længsel gik, Men fandt sin Gjenstand ei. Da aabned Døren sig, og...